¿Tienes Morriña? - Morriña Express - Selección de Productos de Galicia
Carrito
No hay productos en el carrito
Idioma

Novo catálogo de produtos de Secretos de Galicia.

Presentación do novo catálogo de produtos de Secretos de Galicia. Edición feita baixo a axuda do Concello de Santiago de Compostela

MEMORIA DE ACTUACIÓNS PARA O PROCEDEMENTO DE SOLICITUDE DE AXUDAS PARA A MELLORA E INNOVACIÓN DO COMERCIO LOCAL ANUALIDADE 2020. BDNS (IDENTIF.): 504615 PROGRAMA COIDAR PARA MELLORAR.
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

ACTUACIÓN: CATÁLOGO DE PRODUTO E SERVIZO PARA A MARCA SECRETOS DE GALICIA

Ver Novo Catálogo en Galego

Dea Moeta, S.L. a través da marca Secretos de Galicia, presenta a súa actividade profesional en Santiago de Compostela, co firme compromiso de presentar os mellores produtos artesáns a quen acode ao noso establecemento.

Elaborados polos obradoiros da nosa terra, mostrar os lugares onde se elaboran os nosos "Segredos" e o territorio onde nace a materia prima excepcional que os fai posibles. E esta é a nosa filosofía: sendo nosa prioridade.

O noso método de traballo é totalmente personalizado, adaptándonos ás necesidades de cada cliente. A calidade na atención é a ferramenta fundamental para marcar a diferenza.

Ademais ofrecemos servizos exclusivos, o que nos permite ofrecer un servizo inmediato, personalizado e cómodo para todos os nosos clientes. O noso obxectivo é alcanzar a visibilidade dos produtos gourmet galegos nos mercados internacionais.

A actualidade dos diferentes mercados ao redor do mundo presenta unha característica común e é a presenza dun alto número de competidores, isto é algo que se repite en practicamente todos os sectores. Esta condición é tremendamente positiva para os clientes, pero supón que as empresas se teñan que adaptar e competir dunha forma moito máis ordenada.

Que vendes? Aínda que resulta moi obvio, moitas empresas pérdense en explicacións moi detalladas e, en ocasións, demasiado técnicas sobre a calidades do produto ou servizo ofrecidos, pero non son claros á hora de explicar dunha maneira sinxela que é o que venden, que servizos ofrecen aos consumidores, en que segmento móvense… leste é o punto de partida básico dun catálogo de produtos e servizos. Si que é posible incluír información adicional que poida axudar a facilitar a venda como testemuños de clientes satisfeitos, explicacións de instalación, usos alternativos ou soportes gráficos, pero sempre se debe empregar dunha maneira moi concisa, sen xerar distorsiones sobre o produto ou servizo concretos que poidan producir confusións no cliente final.

Claridade e definición. O catálogo debe ser directo á hora de falar ao cliente e debe explicarlle claramente dous aspectos clave: que diferenza á empresa da súa competencia e cal é o valor que transmite ao cliente cos seus produtos ou servizos, ben sexa calidade, garantía, experiencia ou calquera outro aspecto que fai destes, a mellor opción dispoñible para o comprador.

Coherencia entre empresa e os materiais empregados no seu catálogo. Se unha empresa ofrece servizos Premium e está posicionada nun segmento alto, os seus catálogos tamén han de selo; a imaxe, as cores, os materiais… han de ser moi coidados. Se, en cambio, ofrece servizos ou produtos baixo custo, non tería ningún sentido que se fixesen producións en materiais de alta calidade. Isto mesmo aplicaría a sectores específicos, por exemplo, se se trata dunha empresa de servizos tecnolóxicos e innovación, non tería ningún sentido ir con catálogos impresos, senón que o recomendable sería utilizar ferramentas de soporte dixital e multimedia.

Deseño e maquetación coidados. O catálogo que se elabore e distribúase aos clientes finais ha de reflectir unha imaxe coidada e que corresponda coa empresa que representa.

Por tanto é indispensable contar con axuda de profesionais, un deseñador que realice un deseño atractivo e coherente, contar cunha fotografía adecuada, sobre todo se a venda é de produtos. En definitiva hai que dar un aspecto profesional, serio e consistente coa marca.

Vilasó Comunicación

 

.

Publicado el
RSS 2.0 (Blog)
Los comentarios se encuentran desactivados en este post.
Tiempo de carga: 1.072 segundos